Skip to content
EU freedom of services

Latvia/Latvija

Insurance Supervisory Commission in charge for Austria: FMA

Insurance Supervisory Commission in charge for Latvia: Latvijas Banka 

Distribution strategy

 

Insurance intermediary: Eurolife Latvia SIA

Indentification number: 40003751912

Address: Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082

Telephone: +371 67 311 513

www.eurolife.lv

E-mail: office@eurolife.lv

Person in charge: Nelli Korolenko

State of action: Latvia

 

According to the agreement with Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Eurolife Latvia SIA is not entitled to receive insurance premiums or other payments for Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

 

Link: Names and Surnames of the natural persons working at Eurolife Latvia and pursuing the activity of insurance mediation.

 

Former tied insurance intermediary: A/s Latvijas Krajbanka

(cooperation ended as from June 30th, 2008)

Identification number: 40003098527

Address: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013                                   

Telephone: +371 67092020

Fax: +371 67092070

E-mail: info@lkb.lv

State of action: Latvia

GRAWE policyholders in Latvia have the possibility to consent to the electronic transmission of contract documents to their e-mail address. This means that GRAWE will send e.g. information about contract values or premium payment dates via e-mail. NOT included in the consent is the transmission of policies and policy endorsements; GRAWE always sends these documents as paper documents by post. The consent relates to all existing and future insurance contracts of the policyholder. It can be revoked at any time. Policyholders can register under the following link and give consent to electronic transmission. After successful registration a confirmation e-mail will be sent to the e-mail address provided.

portal.grawe.at/latvija

 


 

GRAWE apdrošinājuma ņēmējiem Latvijā ir iespēja piekrist līguma dokumentu nosūtīšanai elektroniskā veidā uz viņu e-pasta adresi. Tas nozīmē, ka GRAWE sūtīs, piem. informācijas vēstules par iegūto līdzdalību peļņā vai vēstules polises apmaksai pa e-pastu. Piekrišana neattiecas uz polises vai polises pielikumu nosūtīšanu - šos dokumentus GRAWE vienmēr nosūta pa pastu papīra formā. Piekrišana attiecas uz visiem apdrošinājuma ņēmēja spēkā esošajiem un turpmākiem apdrošināšanas līgumiem. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Apdrošinājuma ņēmēji var reģistrēties zemāk norādītajā interneta portālā un dot piekrišanu līguma dokumentu nosūtīšanai elektroniskā veidā. Pēc veiksmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums.

portal.grawe.at/latvija

Eingabemaske Lettland